Rekrutacja

Jak zostać uczniem

O przyjęciu do Policealnej Szkoły Medycznej dla Młodzieży przy Collegium Nauk o Zdrowiu decyduje kolejność zgłoszeń. Jeśli uczyłeś się wcześniej w innej szkole, która nie odpowiadała Twoim oczekiwaniom – zapraszamy do Nas! Przy zapisie niezbędny jest indeks z poprzedniej szkoły.